WORKSHOP TÌM HIỂU HOẠT CHẤT ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ DA KHOA HỌC

Ms. Hoàng Ngọc Lan - Bác sĩ chuyên khoa da liễu II.

@m:skinlab