WORKSHOP TÌM HIỂU HOẠT CHẤT ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ DA KHOA HỌC

Cảm ơn sự góp mặt tham gia của gần 100 Quý khách mời cùng các Chuyên gia, Bác sĩ da liễu.

Workshop mang đến những kiến thức Y khoa về hoạt chất và những chia sẻ case điều trị thực tế,

để mỗi người trong chúng ta định hướng và kiến thức chuẩn về điều trị da khoa học.

@m:skinlab